BAKGRUNN FOR OPPSTART

UtdanningX ble etablert med ønske om å hjelpe norske elever på videregående skole med å ta et riktig utdanningsvalg. Dette gjør vi ved å redusere avstanden mellom  videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. 

Ved å samle informasjon om norske og utenlandske studiesteder på et sted, gjør UtdanningX det enklere for elever å ta et sikkert utdanningsvalg. Da elevene kan stille spørsmål, få informasjon og veiledning fra studenter som går på studiestedene, bidrar også UtdanningX til å gi elever både bredde- og dybdekunnskapen de trenger for å velge riktig.


Ideen bak UtdanningX kom som følge av at vi selv opplevde rådgivningstjenesten på videregående skoler som mangelfull. Det er i dag vanlig at en rådgiver har ansvaret for rundt 400 elever. Flere må også bruke halvparten av rådgivningstiden til undervisning.

Halvard Ramstad

Grunnlegger

Halvard er oppvokst ved Ris i Oslo og har en bakgrunn fra Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskole og Nydalen Videregående skole. Per dags dato studerer han en Bachelor i Økonomi med en støtteprofil i Programmering ved University of Delaware i USA hvor han også spiller fotball for skolen.

Herman er oppvokst ved Kjelsås i Oslo og har en bakgrunn fra Engebråten Ungdomskole og Nydalen Videregående Skole. For tiden studerer han ved Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor han har påbegynt sin mastergrad innenfor Strategi og Ledelse.

Herman Melbye

Grunnlegger

Fabian er opprinnelig fra Stavanger hvor han gikk på Kannik ungdomsskole og senere Hetland Vgs. Han er på siste året i sin bachelor i Informasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen. Her har han også jobbet som undervisningsassistent de siste årene.

Fabian Johnsen

Digital utvikler

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon